De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.


Practical Approaches to Early School Dropout Prevention, Praga, Cehia, 17-23 Iunie 2019

Tipul activiății: curs structurat

Furnizor curs: MOTIVATED LEARNING FOR EVERYONE , BULGARIA

Participanți : 4 cadre didactice din diverse arii curriculare

prof. Cărăbuș Georgeta , Aria curriculară Limbă și Comunicare, catedra de Limbi moderne

prof. Găină Adriana, Aria curriculară Limbă și Comunicare

prof. Ciobanu Petronela, Aria curriculară Matematică și Științe

prof. Maftei Iulian, Aria curriculară, Arte și Educații

Obiective curs:

Cursul oferă participanților o imagine de ansamblu asupra cercetărilor recente privind cauzele și factorii de risc asociate abandonului școlar timpuriu:

   1.  să comunice în mod continuu și să promoveze eforturile de prevenire a abandonului școlar

   2.  să îmbunătățească  comunicarea  în mediul școlar

   3.   să elaboreze un plan de intervenție pentru a reduce și preveni abandonul școlar

   4.   să adoptate abordarea "prevenirea este mai bună decât vindecarea";

   5.   să identifice factori care contribuie la abandonul elevului;

   6.   cercetarea indicatorilor de avertizare timpurie;

   7.  oferă instrucțiuni pas cu pas privind modul în care școala poate calcula indicatorii și poate identifica elevii care urmează să absolve și care sunt cel mai probabil să renunțe în timp ce încă mai există timp pentru a interveni și pentru a preveni abandonul școlar;

   8.  dobândirea de metode și strategii inovatoare care duc la creșterea motivației elevilor și combat abandonul școlar.

 

 


Programul activităților

Luni, 17 iulie

• Înregistrarea cursanților;

• Activitate de cunoaștere a echipei;

• Introducere: părăsirea timpurie a școlii în Europa - întrebări și răspunsuri:

   - Ce se înțelege prin "părăsirea timpurie a școlii"?

   - Ce criterii îndeplinesc elevii care nu prezintă risc de abandon școlar?

   - Care este obiectivele UE în privința abandonului școlar?

   - Care sunt costurile economice și sociale ale părăsirii timpurii a școlii?

   - De ce tinerii abandonează școala devreme?

   - Ce fac elevii care abandonează școala devreme?

   - Există o legătură între migrație și părăsirea timpurie a școlii?

   - Concluzia zilei: Ratele ESL în Europa și importanța prevenirii abandonului

Marți, 18 iunie

• Workshop: Prevenire, intervenție, compensare: Principii de bază și aplicarea lor în practică

Miercuri, 19 iunie

• Workshop: Exemple de bune practici din diferite țări europene; Prezentări video și discuții

Joi, 20 iunie

• Workshop: Exerciții practice menite să întărească stima de sine a tinerilor (Partea I): cărțile vieții; aspecte din viața mea; jurnalul meu; brainstorming și sarcini colaterale

• Exerciții practice pentru elevii cu nevoi educaționale speciale

Vineri, 21 iunie

• Workshop: Exerciții practice menite să întărească stima de sine a tinerilor (partea a doua): sentimentele ne apropie; Ritmurile și entuziasmul vieții mele;

• Metode și strategii eficiente de predare pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu: Învățarea pe bază de cooperare; Învățarea bazată pe cercetare; Utilizarea instrumentelor TIC

Sâmbătă, 22 iunie

• Workshop: Școala și implicarea părinților: dialog și cooperare;

• Riscul ESL într-un mediu multicultural: probleme și soluții;

• Strategii eficiente pentru rezolvarea conflictelor în sala de clasă;

Duminică, 23 iunie

• Feedback, evaluarea cursului și diseminare