De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.


Don’t Give Up And Catch Your Dreams (Reducing Early School Leaving), 21-27 ianuarie 2019

 

Tipul activiății: curs structurat

Furnizor curs: Anatolia Education and Consulting, Turcia

Participanți : 4 cadre didactice din diverse arii curriculare

prof. Dîrvariu Mariana- prof. înv primar

prof. Buinceanu Roxana- Aria curriculară Limbă și Comunicare, catedra de limbi moderne

prof. Acsinia Marcela-Lucia- Aria curriculară Matematică și Științe

prof. Oghină Ionela- Aria curriculară Om și Societate

 

Obiective curs:

1.Să răspundă nevoilor profesorilor de dezvoltare personală și profesională în prevenirea abandonului școlar timpuriu

2.Să îmbunătățească cunoștințele cursanților în  ce privește politicile naționale de reducere a ESL în multe țări europene

3.Să asigure o abordare coerentă, sistemică și coordonată, schimbul de bune practici și utilizarea eficientă a resurselor

4.Să cunoască elementele importante pentru o cooperare reușită în contextul ESL, inclusiv aranjamente interinstituționale sau interinstituționale, rolul central al școlilor, implicarea elevilor și a părinților, cooperarea în domeniul învățării

5.Să înțeleagă scopul și motivele care stau la baza ESL

6.Să-și formeze competențe pentru a proiecta și implementa politici specifice pentru a combate ESL

 

Acest curs va oferi: 

O discuție privind definirea ESL

• Un rezumat al provocării de definire a ESL.

• O scurtă trecere în revistă a situației actuale din Europa.

• Reprezentarea principalelor provocări, amploarea problemei și principalii factori care determină ESL în întreaga Europă.

• Conceptul de "politici cuprinzătoare" pentru reducerea ESL

• O discuție privind principalele caracteristici ale politicilor de succes

• O listă de verificare a politicilor cuprinzătoare ca instrument de autoevaluare.

• Ratele de ESL din 2012 în UE pe baza de date Eurostat.

• Prezentări ale exemplelor de practică din țările europene reprezentate


ACTIVITĂȚILE CURSULUI

Day 1 Activities

09:00-10.15 Bun venit - înregistrarea și distribuirea materialelor

Spargerea gheții și introducerea programului de curs

Declarația ratelor de ESL din ultimii 10 ani în Europa

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 Motivele posibile ale ESL în funcție de contextul cultural sau social al țărilor 11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13:30 Reprezentarea principalelor provocări, amploarea problemei și principalii factori care determină ESL în întreaga Europă

Day 2 Activities

09:00-10.15 • politici cuprinzătoare "de reducere a ESL • o discuție privind principalele caracteristici ale politicilor de succes.

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 • o listă de verificare a politicilor cuprinzătoare ca instrument de autoevaluare.

11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13.30 Concentrarea pe nevoile abilităților profesorilor de dezvoltare personală și profesională în prevenirea abandonului școlar timpuriu

Day 3 Activities

09:00-10.15 Discuție pe toată durata zilei: Activități extracurriculare și extrașcolare pentru a îmbogăți oferta de învățare Înțelegerea unei coordonări și a unei cooperări puternice între actorii naționali, regionali și locali

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 Discuție pe toată durata zilei: Observarea și discutarea politicii școlare a participanților cu privire la ESL

11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13:30 Discuție pe toată durata zilei: Observarea și discutarea curriculumului fiecărui participant împotriva ESL

Day 4 Activities

09:00-10:15 Ratele de ESL din 2012 în UE pe baza datelor Eurostat. Prezentări ale exemplelor de practică din țările europene reprezentate

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 Definirea măsurilor de intervenție, cum ar fi:

• Sisteme de avertizare timpurie (EWS)

• Cadrele de sprijin sistemic în cadrul școlilor

• Concentrați-vă pe nevoile elevului individual

11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13:30 Asigurarea unei abordări coerente, sistemice și coordonate, a schimbului de bune practici și a utilizării eficiente a resurselor

Day 5 Activities

09:00-10:15 Activități extracurriculare și extrașcolare pentru a îmbogăți oferta de învățare Înțelegerea unei coordonări și a unei cooperări puternice între actorii naționali, regionali și locali

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 Discuții despre posibilele rezultate ale ESL în creșterea economiei și coeziunea socială -sprijin pentru profesori, sprijiinirea familiilor și părinților să susțină educația copiilor lor, creșterea gradului de conștientizare parentală a ESL 11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13:30 Menționarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 ESL Probleme-cheie Recomandările din 2011 ale Consiliului Educației al Uniunii Europene privind politicile de reducere a abandonului școlar timpuriu (ESL)

Day 6 Activities

9.00-10.15 Prezentarea organizațiilor participante (o prezentare de cinci minute) Înțelegerea unei coordonări și cooperări puternice între actorii naționali, regionali și locali

A lua cunoștință de elementele importante ale unei strategii durabile și cuprinzătoare, inclusiv; un organism de coordonare, o abordare progresivă, adaptare la nivel local și național, sensibilizare și formare, finanțare durabilă, monitorizare și evaluare

10:15-10:30 Coffee Break

10:30-11:45 familiarizarea cu strategiile de implicare și cooperare activă a părților interesate la nivel național, regional, local și școlar

11:45-12:00 Coffee Break

12:00-13:30 Înțelegerea domeniului de aplicare și a motivelor care stau la baza ESL Obțineți competențe pentru a proiecta și implementa politici specifice împotriva ESL Urmărirea caracteristicilor sistemului de educație și formare profesională poate contribui la reducerea obstacolelor în calea finalizării învățământului secundar superior

Day 7 Activities

 09:00-10:15  Prezentare generală a programului de curs

 10:15-10:30 Coffee Break

 10:30-12:00 - Evaluarea programului de curs - Completarea formularelor de feedback - Certificatul de Mobilitate EuropassParticipation Certificate