De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.


ANUNȚ SELECȚE CADRE DIDACTICE

Școala Gimnazială Petru Rareș din Hîrlău anunță concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ destinat cadrelor didactice.              

            Titlul proiectului „De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene –strategie în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii timpurii a școlii”

NR. 2018-1-RO01-KA101-047885

            Perioada de implementare: 1.09.2018-31.08.2019.

            Buget : 30.280 euro

            Parteneri :              

Anatolia Education and Consulting –Turcia

Cervantes Trainning- Spania

Motivated Learning for Everyone- Bulgaria

Fluxuri de mobilitate:

1.     21-27.01. 2019-   Paris, Franța

2.    6-12.04. 2019 - Madrid, Spania

3.    17-23.06. 2019 - Praga, Cehia

Pentru acest proiect sunt eligibile 12 cadre didactice din diverse arii curriculare( Om și Societate, Matematică și Științe, Limbă și Comunicare, Arte și Educații), câte 4 cadre didactice pentru fiecare flux.

Nu se admit participarea la acelasi stagiu de formare a 2 sau mai mulți  profesori care predau aceeasi disciplină

Împărțirea cadrelor didactice pe cele trei fluxuri de mobilitate va fi realizată de către comisia de selecție în urma interviului,  în funcție de nevoile de formare ale acestora corelate cu tematica si obiectivele celor 3 cursuri de perfecționare.

Dosarul de candidatură se va depune la secretariatul școlii în perioada: 27.08.- 05.09.2018.

Evaluarea se va realiza în perioada 6-7 09.2018.

 

Dosarele de candidatură vor conține următoarele documente:

1.   Cerere tip de înscriere,

2.   Copie xerox după C.I,

3.   CV in format Europass,

4.    Pasaportul lingvistic

5.    Scrisoare de intenție în care se vor menționa : motivația de a participa la un proiect european, detalii despre modalitățile de utilizare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului  

6.  Certificate care să ateste implicarea în proiecte internaționale, școlare, județene, locale și regionale.

7. Declarație în care manifestă disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activitățile locale din cadrul proiectului

8.    Fișa de evaluare cu punctajul autoevaluarii.