De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

ID:2018-1-RO01-KA101-047885

Buget: 30280Euro

Acțiunea – KA1

Perioada de implementare:

1.09.2018-31.08.2019

Parteneri:

Anatolia Education and Consulting –Turcia

Cervantes Trainning – Spania

Motivated Learning for Everyone - Bulgaria

 


Informații proiect

Implementarea proiectului ”De astăzi merg la școala. Adoptarea de bune practici europene-strategie în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii timpurii a școlii ” este rezultatul inițiativei Școlii Gimnaziale Petru Rareș” în vederea îmbunătățirii serviciilor educaționale prin alinierea la standardele de performanta europene și crearea de oportunități de formare pentru personalul didactic în vederea realizării unei educații sustenabile.

Creșterea ratei abandonului școlar, existenta unei populații școlare care provine din medii socio-economice și etnice diferite, necesitatea unei metodologii inovatoare testate cu succes în mediile educaționale europene, conturează contextul implementării acestui proiect.

Proiectul răspunde nevoii de formare a unui nr. de 12 cadre didactice din școală. Participarea la stagiile de formare permite dezvoltarea competențelor de comunicare inter si intrapersonală, precum și a celor specifice de lucru cu elevii în situații de risc prin schimb de informații și bune practici.

Beneficiarii indirecți sunt elevii care vor beneficia de o mai buna comunicare din partea profesorilor, de servicii educaționale de înaltă calitate prin îmbunătățirea metodologiei didactice, prin abordări inovatoare ale curriculum-ului școlar care facilitează egalitatea de șanse ale elevilor la educație.

Prin acest proiect ne propunem să îmbunătățim managementul profesional și instituțional prin dezvoltarea competențelor manageriale și specifice, să reducem absenteismul și abandonul școlar, să-i educam pe elevi pentru a deveni buni cetățeni europeni.

 

 

         Proiectul are ca obiectiv general prevenirea abandonului școlar și menținerea în sistemul de educație a elevilor aflați în situații de risc, în special a celor de etnie romă, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum și a celor cu părinți plecați la munca în străinătate.

 

 

     Obiectivele specifice:

1. formarea continuă a unui număr de 12 cadre didactice pentru dobîndirea de competențe și abilități specifice de lucru cu elevii aflați în situații de risc de abandon școlar;

2.   îmbunătățirea strategiilor de prevenire și reducere a abandonului pentru cel puțin 12 profesori din școală;

3.   diversificarea metodologiei și a instrumentelor de lucru în vederea diminuării cu 10% a absențelor nemotivate până la sfârșitul anului școlar, 2018-2019;

4.   implicarea unui număr de 100 de părinți și elevi în activități;

5.   integrarea valorilor și principiilor europene (toleranța, egalitate de șanse, respect pentru diversitate, motivare pentru învățare) pentru promovarea unui învățământ la standarde de înaltă performanță.

 

Școala Gimnazială "Petru Rareș" Hârlău

Strada Ștefan cel Mare nr. 23

nr telefon: 0232720467

http://www.petrurareshirlau.ro/

e-mail: scoalapetruraresh@yahoo.com